โทร:032-200071, 032-200074, 032-211222


อุปกรณ์แก๊ส ยี่ห้อ Atiker

ATIKER LPG-CNG
Microfast ECU 3-4 Cyl.

ATIKER LPG-CNG
Microfast ECU 3-4 Cyl. OBDII

ATIKER LPG-CNG
Safefast ECU 3-4 Cyl.

ATIKER LPG-CNG
Safefast ECU 4 Cyl. DI

ATIKER LPG-CNG
Safefast ECU 3-4 Cyl. OBDII

ATIKER LPG-CNG
Safefast ECU 5-6-8 Cyl. OBDII

ATIKER LPG-CNG
ECU Nicefast Junior

ATIKER LPG-CNG Injector
New 4 Cyl. 2,8 Ohm

ATIKER LPG-CNG Injector
New 3 Cyl. 2,8 Ohm

ATIKER LPG-CNG Injector
New 2 Cyl. 2,8 Ohm

ATIKER LPG-CNG Injector
AHC 2 Cyl. 3 Ohm

ATIKER LPG-CNG Injector
AHC 3 Cyl. 3 Ohm

ATIKER LPG-CNG Injector
AHC 4 Cyl. 3 Ohm

ATIKER CNG Reducer
CSR01 130 kw

ATIKER Cng Reducer
CSR01 180 kw

ATIKER CNG Reducer
CVR01 40 kw

ATIKER CNG Reducer
CVR01 75 kw

ATIKER CNG Reducer
CVR01 Super 100 kw

ATIKER LPG Reducer
SR05 100 Kw

ATIKER LPG Reducer
SR05 Super 130 Kw

ATIKER LPG Reducer
SR6 Super 220 Kw

ATIKER LPG Reducer
SR06 Super Max 300 Kw

ATIKER LPG Reducer
SR07 100 Kw

ATIKER LPG Reducer
SR07 Super 130 Kw

ATIKER LPG Reducer
VR01 Super 140 Kw

ATIKER LPG Reducer
VR02 90 Kw

ATIKER LPG Reducer
VR02 Super 140 Kw

ATIKER LPG Reducer
VR06 Motorbikes

MAGNATE Capsule
สอบถามขนาดที่ศูนย์บริการ
สัมพันธ์ยนต์ ออร์โต้ เซอร์วิส

MAGNATE Toroidal
สอบถามขนาดที่ศูนย์บริการ
สัมพันธ์ยนต์ ออร์โต้ เซอร์วิส

มัลติวาล์ว
สำหรับถังแคปซูล

มัลติวาล์ว
สำหรับถังโดนัท


อุปกรณ์แก๊ส ยี่ห้อ AC Autogas

STAG QBox Basic

STAG QBox Plus

STAG QNext Plus

STAG QMax Basic

STAG QMax Plus

STAG 200

STAG 200 GoFast

STAG 300 Premium

STAG 300 ISA2

STAG 400 DPI

STAG DIESEL

AC H01

AC H03

AC W01

Valtek type 30 BFC 4 coils

Valtek type 34 BFC 4 coils

Alex 4 Coils

Rail IG1

AC R01 Red

AC R01 Black

AC R02

AC R14

Tomasetto AT09 Alaska

Tomasetto AT12

Tomasetto AT13 Antarctic

KME Silver

KME Gold

Autogas Italia

MAGNATE Capsule
สอบถามขนาดที่ศูนย์บริการ
สัมพันธ์ยนต์ ออร์โต้ เซอร์วิส

MAGNATE Toroidal
สอบถามขนาดที่ศูนย์บริการ
สัมพันธ์ยนต์ ออร์โต้ เซอร์วิส

NGV Tank
สอบถามขนาดที่ศูนย์บริการ
สัมพันธ์ยนต์ ออร์โต้ เซอร์วิส

มัลติวาล์ว
สำหรับถังแคปซูล

มัลติวาล์ว
สำหรับถังโดนัท


อุปกรณ์แก๊ส ยี่ห้อ Gasitaly

GI F1 4,6,8 สูบ

GI F2 200-4 สูบ

GI F2 300-4,6,8 สูบ

GI F5 6,8 สูบ

GI F5 COMPACT

GASITALY
FAST INJECTORS

AEB INJECTORS
2-3-4 Cyl.

RAIL IG12-3-4
CYLINDERS INJECTORS

RAIL INN, IG1
APACHE 2-3-4 Cyl.

RAIL INJ. IG3
HORIZON

RAIL IG5 NOUMEA 2-3-4 Cyl.
INJECTORS PLASTIC

RAIL INJ. IGT
NAVAJO 2-3-4 Cyl.

VALTEK INJ. 2-3-4 Cyl
SET

VALTIK INJ. 2-3-4 Cyl
SET PLASTIC

VALTEK INJ. 2-3-4 Cyl
SET 20 HM

TOMASETTO INJECTOR 2-3-4 Cyl.
RAIL ITO1 PLUS

TOMASETTO ATO9 ALASKA
LPG Regulator 80-135 Kw

TOMASETTO ALASKA
SUPER

TOMASETTO ARTIC2014
LPG Regulator 90-180 Kw

TOMASETTO ANTARTIC SUPER
LPG Regulator 90-285 Kw

TOMASETTO LPG REDUCER
AT07 100HP-140HP-SUPER

TOMASETO AT12 - 3800 STD
CNG REDUCER

TOMASETTO AT12 - 3820 HP
CNG REDUCER

TOMASETTO
AT04 100HP-140HP-SUPER
CNG REDUCER

TOMASETTO AT 12 - 5100
LNG REDUCER

MAGNATE Capsule
สอบถามขนาดที่ศูนย์บริการ
สัมพันธ์ยนต์ ออร์โต้ เซอร์วิส

MAGNATE Toroidal
สอบถามขนาดที่ศูนย์บริการ
สัมพันธ์ยนต์ ออร์โต้ เซอร์วิส

NGV Tank
สอบถามขนาดที่ศูนย์บริการ
สัมพันธ์ยนต์ ออร์โต้ เซอร์วิส

CYLINDRICAL
30 DEGREES

CYLINDRICAL
90 DEGREES

CYLINDRICAL HP
30 DEGREES

TOROIDAL
30 DEGREES INTERNAL

TOROIDAL
O DEGREES EXTERNAL

TOROIDAL HP
30 DEGREES INTERNAL

TOROIDAL HP
O DEGREES INTERNAL

CYLINDRICAL
30 DEGREES

CYLINDRICAL
90 DEGREES

CYLINDRICAL
O DEGREES

CYLINDRICAL EXTRA
30 DEGREES

CYLINDRICAL EXTRA
90 DEGREES

CYLINDRICAL EXTRA
O DEGREES

TOROIDAL
30 DEGREES INTERNAL

TOROIDAL
O DEGREES EXTERNAL

TOROIDAL EXTRA
30 DEGREES INTERNAL

TOROIDAL EXTRA
O DEGREES INTERNAL


อุปกรณ์แก๊ส ยี่ห้อ Energy Reform

ENERGY REFORM
Fast – TECH II

ENERGY REFORM
(Advanced-OBD II)
สําหรับเครื่องยนต์ 3และ4สูบ

ENERGY REFORM
Advanced-OBD
(OBD II CAN-BUS)

ENERGY REFORM
NOVA TECH

ENERGY REFORM
Advanced-OBD II

ENERGY REFORM
I-PLUS

ENERGY REFORM
IG 1

TOMASETTO ATO9 ALASKA
LPG Regulator 80-135 Kw

ENERGY REFORM ถังแคปซูล
สอบถามขนาดที่ศูนย์บริการ
สัมพันธ์ยนต์ ออร์โต้ เซอร์วิส

ENERGY REFORM ถังโดนัท
สอบถามขนาดที่ศูนย์บริการ
สัมพันธ์ยนต์ ออร์โต้ เซอร์วิส

ENERGY REFORM
มัลติวาล์ว TOMASETTO
สําหรับถังแคปซูล

ENERGY REFORM
มัลติวาล์ว TOMASETTO
สําหรับถังโดนัท


อุปกรณ์แก๊ส ยี่ห้อ Prins

Prins AVAILABLE TO HANDLE
3,4,5,6,8,10 สูบ

Keihin Injectors

KEIHIN SINGLE STAGE Regulator
สําหรับ CNG

PRINS.VSI.
สําหรับ LPG

MAGNATE Capsule
สอบถามขนาดที่ศูนย์บริการ
สัมพันธ์ยนต์ ออร์โต้ เซอร์วิส

MAGNATE Toroidal Internal/External
สอบถามขนาดที่ศูนย์บริการ
สัมพันธ์ยนต์ ออร์โต้ เซอร์วิส

NGV Tank
สอบถามขนาดที่ศูนย์บริการ
สัมพันธ์ยนต์ ออร์โต้ เซอร์วิส

มัลติวาล์ว
สําหรับถังแคปซูล

มัลติวาล์ว
สําหรับถังโดนัท


อุปกรณ์แก๊ส ยี่ห้อ Versus

VERSUS ECO 4 สูบ
Eco version

VERSUS MINI 4 สูบ
Mini version

VERSUS STANDARD
OBD version

ATIKER LPG-CNG Injector
New 4 Cyl. 2,8 Ohm

Versus REDUCER VRL STANDARD
เหมาะสําหรับเครื่องยนต์ขนาด
2,000-3,000 cc.
แรงม้าไม่เกิน 195 แรงม้า

Versus REDUCER VRL SUPER
เหมาะสําหรับเครื่องยนต์ขนาด
3,000 cc. ขึ้นไป
แรงม้า 235 ขึ้นไปแต่ไม่เกิน 400 แรงม้า

MAGNATE Capsule
สอบถามขนาดที่ศูนย์บริการ
สัมพันธ์ยนต์ ออร์โต้ เซอร์วิส

MAGNATE Toroidal Internal/External
สอบถามขนาดที่ศูนย์บริการ
สัมพันธ์ยนต์ ออร์โต้ เซอร์วิส

NGV Tank
สอบถามขนาดที่ศูนย์บริการ
สัมพันธ์ยนต์ ออร์โต้ เซอร์วิส

Multivalve VERSUS
OMB LPG

Multivalve VERSUS
TOMASETTO LPG


อุปกรณ์แก๊ส ยี่ห้อ BRC Gas Equipment

BRC ECU 32 bit

BRC Injector

BRC Reducer

MAGNATE Capsule
สอบถามขนาดที่ศูนย์บริการ
สัมพันธ์ยนต์ ออร์โต้ เซอร์วิส

MAGNATE Toroidal Internal/External
สอบถามขนาดที่ศูนย์บริการ
สัมพันธ์ยนต์ ออร์โต้ เซอร์วิส

NGV Tank
สอบถามขนาดที่ศูนย์บริการ
สัมพันธ์ยนต์ ออร์โต้ เซอร์วิส

BRC มัลติวาล์ว


อุปกรณ์แก๊ส ยี่ห้อ FLAZH Innovation Autogas Platform

FLAZH Innovation Autogas Platform
ECU 32 bit

KEIHIN Injector

FLAZH Innovation Autogas Platform
Reducer

MAGNATE Capsule
สอบถามขนาดที่ศูนย์บริการ
สัมพันธ์ยนต์ ออร์โต้ เซอร์วิส

MAGNATE Toroidal Internal/External
สอบถามขนาดที่ศูนย์บริการ
สัมพันธ์ยนต์ ออร์โต้ เซอร์วิส

NGV Tank
สอบถามขนาดที่ศูนย์บริการ
สัมพันธ์ยนต์ ออร์โต้ เซอร์วิส

BRC มัลติวาล์ว


อุปกรณ์แก๊ส ยี่ห้อ Leaf Autogas

LEAF-48 ADVANCE
AUTO ADAPTIVE OBD-II

Leaf Autogas Injector

BRC Reducer

MAGNATE Capsule
สอบถามขนาดที่ศูนย์บริการ
สัมพันธ์ยนต์ ออร์โต้ เซอร์วิส

MAGNATE Toroidal Internal/External
สอบถามขนาดที่ศูนย์บริการ
สัมพันธ์ยนต์ ออร์โต้ เซอร์วิส

NGV Tank
สอบถามขนาดที่ศูนย์บริการ
สัมพันธ์ยนต์ ออร์โต้ เซอร์วิส

Leaf Autogas มัลติวาล์ว